Det Nødvendige Seminarium

– international læreruddannelse og bachelor licentiat i pædagogik
DNS uddanner lærere, som vil noget særligt med det at være lærer. Lærere, som ønsker at uddanne de kommende generation, som kommer til at leve på en alt mere udfordret planet. Lærere, som forstår at der skal praktisk og teoretisk viden, fællesskabskompetencer og vilje til handling til.

Seminariet benytter sig af en høj grad af realitet i undervisningen. Praksis og teori, hånd i hånd, men som regel med begyndelse i praksis. På rejse i gennem Sahara i egen bus. På undersøgelser af den europæiske virkelighed sammen med de mennesker, politikerne problematiserer og stigmatiserer. Under skolepraktikforløb hvor forskellige metoder kan afprøves og håndværket læres. På seminariet i studieperioder med studier, skoledrift, sport, kultur og praktiske aktioner alt sammen i fællesskab. Vi sætter os store mål, og gør tingene sammen.

DNS tilbyder således enestående muligheder for lærerstuderende, som ønsker at bidrage til løsningen af nogle af vor tids store udfordringer – med aktion og i solidaritet med de fattige i vores verden.

Det gælder om at skabe fred og udvikling mellem mennesker ved altid at være ærlig, åben og ubestikkelig. Det gælder om at sikre at de næste generationer får de bedste forudsætninger til at kunne passe på vores klode. Det gælder om at arbejde sammen på fælles grund, om at hjælpe og sikre andre i at være produktive i samfundet. At komme sammen med mange ligesindede, kan medvirke til at det ovennævnte kan blive til virkelighed.

 

Verden er vores klasseværelse

Studierejse til Vestafrika i egen bus

Sammen med de 99%

Seminariet ligger på Tvind i Ulfborg, Vestjylland

Fælles aktiviteter på Tvind

I øjenhøjde med virkeligheden

DNS'erne organiserer Fredskonference og andre events

Ikke-traditionel undervisning

Kort om programmet

Læreruddannelsen på Det Nødvendige Seminarium varer tre år med følgende indhold:

1. år: Det internationale praksisfelt
Der indgår bl.a. 2 måneders praktisk og teoretisk forberedelse af en 4 måneders busrejse gennem Nordafrika. Desuden undervises der i verdenshistorie og undersøgelse som videnskabelig metode. Der vil være 3 måneders efterbearbejdelse og informationsarbejde samt studier og eksamen.

2. år: Det europæiske praksisfelt
Der indgår bl.a. undervisning i sociologi, karisma, selvforsyning og filosofi. Der er endvidere 6 måneders træning i oplevelse og forståelse af den Europæiske virkelighed, lige som der indgår der en 3 måneders projektperiode. Studier og eksamener.

3. år: Skolepraksisfeltet
Det tredje år indeholder en 8 måneders praktik som lærer på en skole i Danmark, hvor du får træning i at omsætte teori til praksis. Desuden en studieperiode og eksamener.

4. år: Specialisering
Det sidste år vælger du, sammen med et oar andre far dit hold, et speicaleprojekt af social eller uddannelsesmæssig karakter, som I vil udføre et sted i Europa.

 

Spørgsmål & Svar

Hvad koster det?
Der skal betales et tilmeldingsgebyr på 7.500 kr.

Indlagt i uddannelsens program er der lønnede praktikperioder og opsparingsperioder. På den måde tjener du penge til dækning af dine private udgifter og skolepenge. Under uddannelsen har du fælles økonomi med de andre studerende på samme årgang.

Det første år af uddannelsen starter med en fire-måneders studierejse, og den første del af programmet koster 60.000 kr som skal betales ved skolestart. Seminariet har en “Saving-Up Pre-Course” hvor tilmeldte deltagere har mulighed for at spare dette beløb op i året inden uddannelsens start.

Uddannelsen giver ikke adgang til SU, eftersom at Det Nødvendige Seminarium er et privat seminarium.

 

Hvilke adgangskrav er der?
For at blive optaget skal du have enten studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere handelseksamen (hhx) eller højere teknisk eksamen (htx).

Du kan også blive optaget med en tilsvarende eksamen fra et andet land, fx abitur, matura elle baccalaureat.

Kontakt skolen, hvis du ønsker at søge om optagelse.

Hvilket sprog undervises der på?
Det fælles sprog på skolen er engelsk. Der er studerende fra hele Europa på DNS.
Hvor foregår uddannelsen?
DNS har base på Tvind i Madum sogn, lidt udenfor Ulfborg, i Vestjylland.

Uddannelsen er international og holdene rejser meget, fx er der en 4 måneders studierejse til Vestafrika på det første år, og 6 måneders feltstudier i en europæisk by på det andet år.

Kan man komme på besøg på DNS?
Du skal være meget velkommen til at komme på besøg – skriv blot til os i forvejen.

Du har også mulighed for at være frivillig på Tvind i en kortere eller længere periode, se mulighederne her:

Get Involved

Follow us…